نرم افزار رستوران ، نرم افزار فست فود ، نرم افزار کافی شاپ ، سپند

فرم درخواست
نام : (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر : (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت : (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت : (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد : (*)
ورودی نامعتبر
آدرس : (*)
ورودی نامعتبر
   
نام خانوادگی : (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد :
ورودی نامعتبر
تاهل : (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
محل سکونت : (*)
ورودی نامعتبر
وضیعت خدمت :
ورودی نامعتبر
سوابق تحصیلی ( آخرین مدرک تحصیلی مد نظر میباشد )
شهر / کشور محل اخذ مدرک : (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی : (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع : (*)
ورودی نامعتبر
معدل : (*)
ورودی نامعتبر
مثال : 17.25
نام موسسه / دانشگاه : (*)
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی : (*)
ورودی نامعتبر
گرایش تحصیلی :
ورودی نامعتبر
تاریخ خاتمه : (*)
ورودی نامعتبر
   
دوره های آموزش ، تخصصی ، کار آموزی
نام دوره :
ورودی نامعتبر
محل آموزش :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع :
ورودی نامعتبر
مدت ( ساعت ) :
ورودی نامعتبر
نام دوره :
ورودی نامعتبر
محل آموزش :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع :
ورودی نامعتبر
مدت ( ساعت ) :
ورودی نامعتبر
ردیف 1
نام موسسه آموزشی :
ورودی نامعتبر
اخذ گواهینامه :
ورودی نامعتبر
تاریخ خاتمه :
ورودی نامعتبر
ردیف 2
نام موسسه آموزشی :
ورودی نامعتبر
اخذ گواهینامه :
ورودی نامعتبر
تاریخ خاتمه :
ورودی نامعتبر
   
آشنایی با زیبانهای خارجی
مکالمه :
ورودی نامعتبر
نوشتن :
ورودی نامعتبر
   
نام زبان :
ورودی نامعتبر
ترجمه :
ورودی نامعتبر
خواندن :
ورودی نامعتبر
مهارتها
سمت :
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان :
ورودی نامعتبر
حقوق دریافتی ماهانه (به ریال)
ورودی نامعتبر
ارائه گواهی :
ورودی نامعتبر
عنوان :
ورودی نامعتبر
   
نام محل کار :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع :
ورودی نامعتبر
نوع کاری :
ورودی نامعتبر
شماره تماس :
ورودی نامعتبر
مهارتهای نرم افزاری
میزان مهارت :
ورودی نامعتبر
سایر اطلاعات
نحوه آشنایی : (*)
ورودی نامعتبر
میزان حقوق در خواستی : (*)
ورودی نامعتبر
فایل رزومه :
ورودی نامعتبر
(*)
  بازآوری
ورودی نامعتبر
زمینه های هنری و ورزشی خود را نام ببرید :
ورودی نامعتبر
شغل در خواستی : (*)
ورودی نامعتبر
در صورت تمایل فایل رزومه خود را در قالب PDF ).pdf(
ارسال عکس :
ورودی نامعتبر
نوع تصویر ارسالی jpg - حجم تصویر 200kb
ثبت درخواست