نرم افزار رستوران ، نرم افزار فست فود ، نرم افزار کافی شاپ ، سپند

نرم افزار Sepand POS نرم افزاری پیشرو در صنعت رستوران داری می باشد و با حضور در بیش از 4000 مجوعه رستورانی در سراسر کشور پاسخگوی نیازهای اصناف مختلف صنعت غذا مانند : رستوران ، فست فود ، کافی شاپ ، تهیه غذا ، سفره خانه و ... می باشد . سهولت استفاده از نرم افزار و همچنین وجود قابلیت های مختلف آن در بخش های مدیریتی باعت امنیت و آسایش خاطر شما می گردد و سرعت در خدمات دهی به مشتریانتان و بهبود بهره وری در کارکنانتان را به طرز چشم گیری افزایش خواهد داد .

Sepand POS در نسخه های مختلف و ویژگی هایی خاص برای انواع اماکن غذایی با سرویس دهی های مختلف مانند Table Service , takeaway , Delivery می باشد که بسته به نوع نیاز مجموعه خود ، قادر خواهید بود از آن استفاده نمایید .

 

                                                                                                                                                    

 

 

                 رستوران با سرویس دهی Table service :


• نــمـــایــــش مــــیــــزهـــــای اشــــغـــال شـــده به همراه اطلاعات کلی سفارش

• رابـــط کـــاربـــری فــــوق الـــعـــاده آســـان و روان بــرای مـــدیـــریــت مــیزها

• ســــیـــــــســـــتـــــم رزرواســـــــــیـــــــون ســــــالـــــــــــن و مـــــیــــــز هـــا

• یــــــکـــــــپــــــــــارچـــــــه ســـــازی بــا ســفـارش گـــــیـــر از طــریــق تـبـلـت

• یــــکـــپــــارچـــــه ســـــــــازی بــــــا ســـــیـــــســـــتــــم مـــنــوی دیــــجــیـتال

• ســـیــــســـتــــم کــــارت هــــای وفـــاداری مشـــتــــــریـان  ( Loyalty Card )

• کـنـترل موجودی مـحصول به هـنگام دریافت سفارش از مشــتری توسط گارسون

• ســـــــــفـــارشــی ســـازی چــاپ فـــاکــــتــــور بـر روی کـاغــذهــای 8cm یاA5

       

               رستوران با سرویس دهی Takeaway :


• دریـــــــافــــــت ســـــــفــــــــارش از مـــــشـــــتــــری تنها به 1 کلیک

• مـــــــــعـــــــرفــــــــی 2 ســــطـــح قـــیــــمــــت بـــرای هـــرمـحـصول

• مــــــعــــــرفــــــی پـــــرومـــــــوشـــــــن هــــــای مـــخـــتـــلف تخفیف

• ارسـال پـیـامک به مشتریان در هنگــام آمـــاده شـــدن ســـفــارشــات

• مـــــعــــــرفـــــی پــــیـــجـــــرهــــا و مــــدیـــریت آن توسط نرم افزار

• کنتـرل موجود بودن محـصول به هنـگام دریـافت سفارش از مشـتــری

• یـــــکــــپــــارچــــه ســـــازی بـــــا نــــرم افـــــزار مــــنــــوی دیجیتال

• قــــابــــلــیــــت اتـــصـال بــه POS بـانـکی جـهـت تسـویـه فـاکتورها

      

                           رستوران با سرویس دهی Delivery  :


• قـــابــل اتـــصــال بـــه دسـتگاه های Caller ID جـهـت نـمـایـش اطلاعـات مـشـترکین

• نمایش سابقه خـرید و هـــمـجـنـــین اطـلاعات کاربردی از مشتری به محض شـناسـایـی

• کنترل پیک ها شـامل : ورود و خروج ، تعداد غذاهای ارسالی ، مبلغ قابــل پرداخـــت

• کنترل موجود بـودن مــحـــصـــول بـــه هنگام دربافت سفارش از مشتری در صندوق

• مـــــــــــدیــــــــــــــریـــــــــــت مـــــحـــــصـــــــولـــــات ارســــــــال نــــــــشـــــــده

• ســیـــســــــتــــــم اطـــــلاع رســـانـــی هـــوشـــمـــنـــد از طـریق پیامک به مشتریان

• تـــعــــــریــــــف نـــــا مـــحـــــدود مـــنــــوی غــــذایــــی اختصاصی برای هر مشترک

• مـــــعـــــرفـــــی پــــرومـــــوشـــــن هـــای تخـفیـفی برای هر مشترک به صورت خاص

 

Sepand POS به راحتی بر روی کامپیوترها با صفحه نمایش لمسی و معمولی قابل نصب و استفاده می باشد و تمامی آیتم های آن برای سهولت استفاده و صرف کمترین زمان برای دریافت سفارش طوری طراحی شده اند که تنها با 1 کلیک می توانید سفارشات مشتریانتان را در نرم افزار ثبت نمایید . برخی از ویژگی های بارز این نرم افزار در بخش فروش شامل : سیستم رزرواسیون ، مانیتور آشپزخانه ، برنامه های وفادار سازی مشتریان ، تبلیغات و کارت های هوشمند هدیه و تخفیف ، سیستم ارتباط با POS بانکی ، حقوق و دستمزد ، تعریف دستورالعمل های تولید غذا برای کنترل انبار و ... می باشد .

 

این نرم افزار با هدف سرعت بخشیدن به عملیات کاربران و سهولت دسترسی به امکانات مورد نظر ، شامل 5 بخش می باشد:

 

    
 • ثـبـت فــاکـــتــور تـــنها با 2 کــلـیـــک
 • کـــــنـــــــتــــــرل و مـــدیــــریـــت مــیـزها
 • تــــفــــکـــیـــک نـــمـــودن مـبـالغ فـاکـتـور
 • اتــــصــــــال بـــه دستـگــاه POS بـانـکـی
 • دسترسی به گزارش صــنـــدوق با 1کلـیک
 • ســــیـســـتـــم رزوراســــیــــون مــــیـــزها
  
 • تـــــعــــــــــریــــــــف نـــــامـــــحــــــــدود انــــــبـــــــار
 • دسـتـرسـی سـریـع بــه گــزارشــات مـوجــودی انـــــبـار
 • تــــنـــظــــیـــــم هــــشـــدار بـرای تـهـیـه مـــواد اولـیه
 • ایجاد حواله خـروج مخـتـلف برای کنترل دقـیـقـتـر مـواد
 • دســــــتـــــرســــی ســـریـــع بـــه کاردکس مواد اولیه
 • تـعـریــــف نــامــــحــــدود واحــد شـمارش مواد اولـیه
 
 • مـــدیـــریـت دریافت و پرداخت ها
 • ثـبـت خـودکـار اسناد مالی صندوق
 • ثـبــت ســنـد دســتـی 2 سـتــونی
 • گزارشـات سـود و زیان و تـرازنامه
 • مـدیـــــریـــت حـقــــوق پـــرسـنـل
 • کنـــتــرل چک دریافتی و پرداختی
 
 • تـــــعــــــریـــــــــف ســــطـــــوح دســـتـــرسی کـاربران
 • مــــدیــریـــت کـــارت های تــــخـــفـــیـــف و وفـــاداری
 • تــــعـــــریــــف پـــــرومـــــوشـــــن هـــای تــخـــفــیــف
 • مـــدیــــریـــــت و تـــعــــریــــف ســــالــــن و مـــیـز ها
 • مــــدیــــریــــــت مــــنــــاطـــــق ســـرویــــس دهــــــی
 • سـفـارشـی سازی نـرم افــزار با توجه به نوع رسـتـوران
  
 • انــواع گــزارشـــات کــــارکــرد صـنـدوق ها
 • گـزارشات جامع از فاکـتورهــای تغییر یافته
 • گزارشات تــعـداد فـــــروش مـــحـــصــولات
 • نمودار های مــقـــایــسه ای از روند فــروش
 • گزارشات کـارکـرد پیـک ها و زمــان ارســال
 • انواع گزارشات خـــریــد مـــشــتــرکـــیــــن

 

- -